Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Baćkowicach

          Pierwotny, drewniany kościół (filia parafii w Łagowie) istniał około 1470 roku. Jego kolatorami byli biskupi włocławscy - właściciele Baćkowic. Kolejny drewniany wzniesiono w XVI w. Obecny, neogotycki został wybudowany w latach 1866 - 1868. Restaurowany i przedłużony na początku XX wieku (nowa sygnaturka, okna, posadzka, neogotycki, boczny ołtarz Serca Jezusowego).

            Kościół jest jednonawowy, z boczną wieżą. Murowany z kamienia i cegły (trójkątny szczyt fasady i szczyciki w elewacjach wieży). Cegłą są także obłożone naroża oraz ułożone z niej dekoracyjne, poziome i pionowe pasy na elewacjach oraz obramienia drzwi i okien. Otwory okienne i dekoracyjne blendy w szczytach są ostrołukowe. W fasadzie nad wejściem głównym jest oculus.

Kościół św. Mikołaja w Baćkowicach

            Wewnątrz kościół nakryty jest sufitem z kasetonami. W neogotyckim ołtarzu głównym znajduje się późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem (koniec XV wieku), obok figury aniołów. W bocznej kapliczce ołtarz kamienny, klasycystyczny, z drewnianą, późnobarokową rzeźbą św. Mikołaja (XVIII wiek). Po prawej stronie nawy ołtarz neogotycki. W kościele znajduje się barokowy krucyfiks (XVII wiek). Po lewej stronie ołtarza głównego marmurowe epitafium córki P. Kunowskiego (zm. 1614), z herbami Nieczuja i Jastrzębiec.

            Stojąca obok kościoła kostnica została wykonana w tym samym stylu (murowana z kamienia, z dekoracyjnymi elementami z cegły, otwory ostrołukowe).

źródła

1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. III - woj. kieleckie, z. 7 - powiat opatowski, Warszawa 1959

2. J. Wiśniewski, Dekanat opatowski, Kielce 2000

Komentarze obsługiwane przez CComment