Dzisiejsza data:

Kościółek pod wezwaniem Św. Trójcy w Chmielniku

           Według tradycji w tym miejscu znajdował się niegdyś kościół parafialny (od około 1356), być może drewniany. W końcu XVI wieku kolejny, murowany był już w ruinie. Pozostałością pierwotnego prezbiterium jest obecny kościółek, przebudowany w dobie baroku. Był on gruntownie odnawiany w 1925 i w latach 90. XX wieku. Obecnie jest przy parafialnym kościołem cmentarnym.

           Jest on orientowany, murowany, jednoprzestrzenny. Na zewnątrz ma rzut prostokąta o nieregularnym, wielobocznym zamknięciu od wschodu, wewnątrz zaokrąglone naroża. Od północy znajduje się zakrystia, od zachodu kruchta (XIX wiek). Ściany na zewnątrz zwieńczone są gzymsem, od wschodu i południa podparte nieregularnie umieszczonymi, skośnymi skarpami. Gontowy dach jest dwuspadowy, z wklęsłymi połaciami, strzelisty, z sygnaturką na szczycie.

            Wewnątrz kościół nakryty jest sklepieniem kolebkowym. W ścianach zakrystii jest szafka na kielichy i kamienny lawaterz. Z prezbiterium do zakrystii prowadzi drewniany, wczesnobarokowy portal (około połowy XVII wieku). Drzwi mają stare okucia i zamek (XVII wiek).

            W ołtarzu (z fragmentami z około 1700) znajdują się rzeźby św. Stanisława i św. Wojciecha biskupów (XVII wiek) i barokowy obraz Koronacji Matki Boskiej (koniec XVII wieku). Antepedium jest barokowe (XVII wiek), kamienny krucyfiks pochodzi zapewne z końca XVII wieku. W trakcie ostatniego remontu w ołtarzu odkryto puszkę z relikwiami męczenników z III wieku - św. Fabiana i św. Grzegorza.

            Na cmentarzu przykościelnym stoi barokowa (1688), kamienna figura. Na kolumnie oplecionej winną latoroślą, z posążkiem Chrystusa Frasobliwego na kapitelu, znajduje się rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem i luźno glob ziemski opleciony wężem. Wśród nagrobków jest między innymi klasycystyczny, kamienny Pawła Możdzińskiego (zm. 1832).

źródła

1. D. Firlej, W. Firlej, Parafia Chmielnik - zarys dziejów, Kielce 2001

2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III - woj. kieleckie, z. 1 - powiat buski, Warszawa 1957

Komentarze obsługiwane przez CComment