Dzisiejsza data:

Zamek w Rabsztynie

Pierwotny, gotycki, został wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego.

            Należał do systemu warowni, tzw. Orlich Gniazd. 

                                  

Rabsztyn ruiny zamku (październik 1934 rok)

           Później był własnością Spytka z Melsztyna, w XV i XVI wieku najpierw Tęczyńskich, później Bonerów. Ośrodkiem założenia była wieża, dołem czworoboczna, później nadbudowana jako ceglany wielobok (istniała jeszcze w początkach XX wieku). W 1. połowie XVII wieku zamek przebudowano na rozległą rezydencję (według Katalogu Zabytków... - zbudowano nowy). Ta została zniszczona podczas potopu szwedzkiego, potem nie była już odbudowywana. 

                          

Widok z ruin zamku na zabudowania wsi (październik 1934 rok)

            Obecnie zamek stanowi malowniczą ruinę.

          

Panorama ruin zamku (1921 rok)

Położony jest przy drodze Olkusz - Wolbrom, na wapiennej skale, opadającej stromo ku zachodowi i południowemu zachodowi.

Panorama ruin zamku (lipiec 1927 rok) 

               

Rabsztyn panorama (1921 rok)

Rzut ma prostokątny. Z części mieszkalnych zachowały się mury magistralne zewnętrzne, przeprute trzema kondygnacjami prostokątnych okien, ze śladami wewnętrznych murów działowych, oraz rozległe, przeważnie zasypane gruzem piwnice i lochy. Na narożniku południowo-wschodnim jest kolisty występ z obrobionych bloków kamiennych. Od północy resztki muru ze skarpami i otworami strzelniczymi oraz reszty bramy. W narożniku północno-zachodnim, na wyższym terenie, zachowały się nieznaczne fragmenty baszty i przylegającego do niej budynku. Od wschodu jest fosa i wał. W 2009 roku, po trwającej kilka lat częściowej rekonstrukcji zamku, oddano do użytku wieżę strażniczą i bramę główną. 

                     

Rabsztyn ruiny zamku (1921 rok)

                                                    opracowała Marta Goździk

źródła:

T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. 1 - woj. krakowskie, z. 12 - powiat olkuski, Warszawa 1953 

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment