Dzisiejsza data:

Nazywany także Grzbietem Tenczyńskim, region naturalny w południowej Polsce, położony na zachód od Krakowa.

Jest to południowa - oddzielona zapadliskiem Rowu Krzeszowickiego - część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Powierzchnia 273 km2.

 Ma charakter zrębu tektonicznego, opadającego uskokami na południe, ku Bramie Krakowskiej. Region cechuje się złożoną budową geologiczną, prócz wapieni jurajskich występują skały paleozoiczne, w tym odporne permskie skały wulkaniczne (melafiry, porfiry).

 Grzbiet, wznoszący się do ponad 400 m n.p.m. przecięty jest przełomem Rudawy, kilkoma dolinami oraz jarem Doliny Mnikowskiej.

Najwyższym punktem jest pagór Góra Zamkowa w Rudnie koło Tenczynka (411 m n.p.m.).

Region jest silnie zalesiony, o dużej atrakcyjności krajobrazowej.

Częściowo objęty Tenczyńskim Parkiem Krajobrazowym i Rudniańskim Parkiem Krajobrazowym (w południowej części), znajdują się też tutaj liczne rezerwaty przyrody: Bukowica, Lipowiec, Zimny Dół i Dolina Mnikowska - głęboki jar rzeki Sanki, Skała Kmity w przełomie Rudawy we wschodniej części Garbu.

Dość gęsto zaludniony.

 Wschodnim geologicznym przedłużeniem Tenczyńskiego Garbu są pojedyncze zręby, między innymi Tyńca, Sowińca, Wawelu, Skałki, Krzemionek, położone na obszarze Bramy Krakowskiej.

 Atrakcje turystyczne:

ruiny zamku Tenczyn w Rudnie

ruiny zamku Lipowiec w Wygiełzowie

Nadwiślański Park Etnograficzny

barokowy zespół klasztorny bernardynów w Alwerni

kościół pod wezwaniem Stygmatów św. Franciszka wraz z cudownym obrazem Ecce Homo w Alwerni

XVIII i XIX-wieczna zabudowa rynku w Alwerni

najstarsze w Polsce Muzeum Straży Pożarnej w Alwerni.

Komentarze obsługiwane przez CComment