Dzisiejsza data:

Makroregion naturalny w południowej Polsce, stanowiący część Północnego Podkarpacia, rozciąga się pomiędzy Kotliną Ostrawską na zachodzie i Bramą Krakowską na wschodzie.
Powierzchnia 1236 km2.

 Ma kształt trójkąta (wydłużony ze wschodu na zachód), od północy ograniczony krawędzią Wyżyny Śląskiej i Wyżyną Krakowsko - Częstochowską, od południa Pogórzem Karpackim, na wschodzie graniczy z Bramą Krakowską, a od zachodu z Kotliną Ostrawską.

Dzieli się na Równinę Pszczyńską, Dolinę Górnej Wisły i Podgórze Wilamowickie.

 

Przez Kotlinę Oświęcimską przepływa Wisła, łączą się tu z nią Biała, Soła i Skawa, spływające z Karpat, oraz Przemsza, Gostynia i Pszczynka, płynące z Wyżyny Śląskiej.

Większa część tego obszaru to tereny rolnicze oraz przemysłowe, charakteryzuje się gęstym zaludnieniem.

Komentarze obsługiwane przez CComment