Dzisiejsza data:

Wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Koniusza.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół Wniebowzięcia NMP (1633):

- ambona (XVIII wiek)

- chrzcielnica (XVIII wiek) z wiekiem ozdobionym sceną chrztu Jezusa w Jordanie

- dwa posągi Chrystusa Zmartwychwstałego: gotycki (XV wiek), późnobarokowy (XVIII wiek)

- barokowy krucyfiks (II połowa XVII wieku)

- rokokowa monstrancja (około 1780 rok)

Drewniana dzwonnica, konstrukcji szkieletowej i oszalowana pionowo deskami

Zespół dworski (XVIII – XX wiek):

- dwór Woźniakowskich

- stajnia

- założenie parkowo - ogrodowe z oryginalnymi nasadzeniami

Komentarze obsługiwane przez CComment