Dzisiejsza data:

Wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Gołcza.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Bartłomieja (XIII wiek?, 1523)

W kościele znajdują się cztery drewniane ołtarze. W ołtarzu głównym w centralnej części znajduje się obraz przedstawiający męczeńską śmierć św. Bartłomieja Apostoła, namalowany przez Wojciecha Eliasza w 1865 roku. Drugi ołtarz jest z obrazem Matki Boskiej Bolesnej z zasuwą, na której namalowana jest św. Barbara. Trzeci ołtarz jest z obrazem św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na ręce. Czwarty ołtarz przy kruchcie od strony południowej ma obraz św. Jana Nepomucena. Pod kościołem znajdują się krypty grobowe (dwie zasypane po zawaleniu się stropów w wieku XIX). W krypcie pod ołtarzem Matki Boskiej Bolesnej została pochowana Zofia z Badenich – Popiel zmarła w 1859 r., wielka fundatorka świątyni. Dzięki jej funduszom chylącą się ku upadkowi świątynia została wyremontowana, i wraz z przykościelnym cmentarzem otoczona murem.

Zespół dworski (1876 – XX wiek):

- dwór (połowa XIX wieku, przebudowany 1920) zbudowany wg projektu Bolesława Pawła Podczaszyńskiego dla Popielów, po wojnie, do 2004 roku mieściła się tu szkoła

- park krajobrazowy (przełom XVIII i XIX wieku)

Komentarze obsługiwane przez CComment