Dzisiejsza data:

Wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Nowe Brzesko.
Malowniczo położona na krawędzi i tarasie Wisły, skąd w kierunku południowym rozpościera się widok na Puszczę Niepołomicką.

Warto zobaczyć:

Zespół klasztorny oo. pijarów (od 1949 roku), ufundowany przed 1149 przez rycerzy Strzeżysława i Wrocisława dla Premonstratensów (Norbertanów) sprowadzonych tu z czeskiego Starachowa. W 1819 roku opactwo zostało skasowane przez zaborców rosyjskich, dobra przeszły pod zarząd Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu. Z Hebdowa wywieziono okazałą bibliotekę i bogate archiwum klasztorne, które to zbiory uległy rozproszeniu.

W skład zespołu wchodzą: Kościół Wniebowzięcia NMP wzniesiony w XIII wieku. Pierwotnie w stylu wczesnogotyckim, został gruntownie przebudowany na przełomie XVII i XVIII w. Przed 1664 rokiem wzniesiono po stronie zachodniej dwie wieże, które nadbudowano w 1859 roku do wysokości 45 metrów. Ze świątyni gotyckiej zachowało się prezbiterium. W latach 1692 - 1727 dobudowano do niego barokową kaplicę na rzucie kwadratu, nakrytą kopułą o bogatej dekoracji stiukowej z puttami i pękami kłosów, wśród których przedstawiono w medalionach malowane symbole ośmiu błogosławieństw, a w pendentywach wyobrażono cztery strony świata. Pod kaplicą znajduje się dawne oratorium zakonne połączone z kryptą. W lustrzanym ołtarzu głównym świątyni znajduje się gotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem zwanej Hebdowską z około 1400 roku. W kościele znajduje się nagrobek opata Melchiora Olszewskiego z XVII wieku

Klasztor, wniesiony w połowie XVII wieku. Trzy skrzydła klasztoru otaczające prostokątny wirydarz zostały dobudowane do kościoła od strony południowej. Wokół wirydarza biegną krużganki

Ogród

Piętrowy spichlerz klasztorny z 1760 roku

Komentarze obsługiwane przez CComment