Dzisiejsza data:

Miasto na prawach powiatu, w województwie śląskim, leży po wschodniej stronie rozwidlenia rzek: Biała Przemsza i Przemsza, które wyznaczały Trójkąt Trzech Cesarzy, wchodzi w obręb dwóch mezoregionów Wyżyny Śląskiej: Wyżyny Katowickiej na północnym zachodzie i północnym wschodzie oraz Pagórów Jaworznickich na pozostałym obszarze.

Warto zobaczyć:

Zespół szybu „Antoni” w kopalni „Jaworzno”, ul. Sądowa 8:

- szyb „Antoni”

- wieża wyciągowa

- budynek maszynowni

Muzeum Miasta Jaworzna przy ul. Pocztowej 5, z eksponatami związanymi z tradycją, kulturą i przemysłem miasta.

Budynek przy ul. Mickiewicza 2 – Miejskie Centrum Kultury i Sportu (dawna siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”) (XIX wiek)

Budynek kasyna dla urzędników gwarectwa przy ul. Grunwaldzkiej 52, (II połowa XIX wieku)

Budynek Stowarzyszenia Przyjaźń Jaworznicka przy ul. św. Wojciecha 2, (przełom XIX/XX wieku)

Zespół willowo-parkowy (tzw. Pałac w Jaworznie) przy ul. Grunwaldzkiej 37, (XIX wiek)

Komentarze obsługiwane przez CComment