Dzisiejsza data:

Miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej.

Warto zobaczyć:

Zachowany zabytkowy układ przestrzenny (strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej)

Neogotycki kościół św. Marcina (1832), z fasadą z trzema arkadami i dużą rozetą

Neogotycka kaplica cmentarna (1862 - 1863)

Kaplica św. Stanisława Biskupa (1875), ul. Nowa Wieś 8

Dawna plebania (1 połowa XIX wieku), ul. Danka 1

Zespół zdrojowy (XVIII – XX wiek), ul. Nadgórzańskiego:

- budynek zdrojowy „Zofia” (1819, przekształcony 1876)

- zdrój „Kapliczka Pod Matką Boską” (1778)

- „Zdrój Główny” (1778)

- dom gościnny (1877)

Park zdrojowy (obecnie miejski)

Klasycystyczny pałacyk „Vauxhall” (1783 – 1789), zbudowany dla Izabeli Lubomirskiej, Rynek 1 i 23

Zespół pałacowy zbudowany dla Adama Potockiego:

- pałac „stary” (1 połowa XIX wieku), ul. Ogrodowa 5

- pałac „nowy”, z oranżerią, piwnicą ogrodową i oficynami (1850, 1850, po 1890, 1940), ,ul. Parkowa

- park krajobrazowy (1849), obszar 12,5 ha, z licznymi egzotycznymi gatunkami drzew

- budynki folwarku pałacowego (XIX wiek)

- stajnia „angielska”, ul. Kościuszki 3

- spichrz, ul. Nagórzańskiego

Drewniany dom „leśniczówka” z ogrodem (1881), ul. Bandurskiego 2

Murowano – drewniany dom (przełom XIX/XX wieku), na dawnym folwarku plebańskim, ul. Danka / Szkolna

Przytułek „Dom Schronienia” (1844), ul. Nowa Wieś 59

Komentarze obsługiwane przez CComment