Dzisiejsza data:

Historyczna stolica Polski, siedziba władz wojewódzkich, powiatowych i biskupich.

Miasto położone jest w miejscu, w którym zbiegają się Karpaty, Kotliny Podkarpackie i Wyżyny Śląsko – Małopolskie. Oś Krakowa stanowi Wisła, do której z prawej strony uchodzi Rzepnik i Wilga, z lewej zaś Sanka, Rudawa, Białucha (w górnej części zwana Prądnikiem), Dłubnia i Kościelnicki Potok.

Jest to ponadregionalne centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze południowej Polski.

Do czasu odzyskania niepodległości Kraków „był głównym ogniskiem polskiego życia duchowego, był „centrum polszczyzny”, w którym mogli się „napić, nadyszeć Ojczyzny” rodacy z bardziej uciemiężonych zaborów lub emigranci, przybysze z krain dalekich” – jak pisał Tadeusz Szydłowski.

 

więcej o Krakowie

 

Komentarze obsługiwane przez CComment