Dzisiejsza data:

Starożytny Lublin jest siedzibą władz wojewódzkich, powiatowych i biskupich.

Miasto położone jest na pograniczu płaskowyżów: Nałęczowskiego i Świdnickiego oraz Równiny Bełżyckiej, nad rzeką Bystrzycą, wedle słów poetki:

„Tancerka, ledwie tykająca ziemi,

Bystrzyca pląsa stopami bystremi.”

przy zbiegu jej dopływów Czechówki i Czerniejówki.

 Jest to największy ośrodek przemysłowy, naukowy i kulturalny we wschodniej części Polski.

 

więcej o Lublinie

Komentarze obsługiwane przez CComment