Dzisiejsza data:

Wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Brzeźnica, na Pogórzu Wielickim.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół św. Marcina (1670, modernizowany w XIX i XX wieku), w głównym ołtarzu znajduje się obraz Wniebowzięcia Matki Bożej (XVII wiek). Najcenniejszymi zabytkami kościoła są: gotycki krucyfiks (początek XV wieku), kamienna, renesansowa chrzcielnica (1545) oraz późnobarokowe organy

Klasycystyczna dzwonnica (1831)

Grobowiec rodziny Baumów- dziedziców sąsiedniej Kopytówki

Figura Jezusa Miłosiernego

Kaplica murowana z kamiennym posągiem Chrystusa upadającego pod krzyżem (koniec XVIII wieku)

Posąg św. Józefa na słupie (1613)

Ruiny grodziska- warowni w przysiółku Podlesie, w północnej części Marcyporęby

Krzyż upamiętniający uchwalenie konstytucji 3 maja 1791. W roku 2001 na miejscu starego, już spróchniałego krzyża stanął nowy, o takich samych rozmiarach, z wyrytymi tymi samymi słowami.

Murowana kapliczka przy drodze do Brzeźnicy, o kształcie kwadratu, w środku figurka Matki Bożej Królowej Wszechświata

Marcyporęba - Bachorowice kamienna kapliczka z figurka Matki Bożej (prawdopodobnie z XIX wieku)

Komentarze obsługiwane przez CComment