Dzisiejsza data:

Wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia, leży nad płynącą od Czubrowic Czubrówką w Dolinie Czubrówki, na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie na Wyżynie Olkuskiej. Na południowym krańcu wsi, na tzw. Czerwonym Brzegu, na granicy z Paczółtowicami, Czubrówka przybiera nazwę Racławka, która wpływa do Doliny Racławki.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół Narodzenia NMP (1511) z szerokim okapem wspartym na kroksztynach, wewnątrz:

- gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem (1400)

- gotyckie i późnorenesansowe tryptyki (XV – XVI wiek)

- późnorenesansowa ludowa polichromia (początek XVII wieku)

Ogrodzenie kościoła

Komentarze obsługiwane przez CComment