Dzisiejsza data:

(dawniej Radessow, Radeszew) – wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina, leży w dolinie Skawinki na Pogórzu Wielickim.

Warto zobaczyć:

Kościół śś. Wawrzyńca i Małgorzaty (XV), znacznie zmieniony (1841):

- ołtarz główny (XVII wiek)

- ołtarze boczne, cynobrowe, bogato rzeźbione:

prawy z 1. ćwierci XVII wieku

lewy kopia prawego ołtarza wykonana w XIX wieku

boczny (przy ścianie północnej) późnobarokowy z I połowy XVIII wieku

- drewniana ambona z rzeźbami apostołów, przeniesiona z nawy głównej do prezbiterium

- kamienna chrzcielnica (XVII wiek)

- rzeźbiona w drewnie ława kolatorska (1885)

- późnobarokowe konfesjonały (1781)

- dzwon na wieży (1845)

Ogrodzenie

Zespół dworski (1 połowa XIX wieku):

- późno-klasycystyczny, piętrowy dwór Dzieduszyckich

- ogród

Komentarze obsługiwane przez CComment