Dzisiejsza data:

Rogów

           Wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w gminie Opatowiec. Leży przy drodze krajowej nr 79.

warto zobaczyć:

           - Murowany kościół pw. Nawiedzenia NMP z 1934 roku wybudowany w miejsce drewnianej świątyni z 1751 roku, zniszczonej w pożarze w 1932 roku; obok kościoła znajduje się murowana, barokowa dzwonnica z XVIII wieku i kamienna figura Matki Boskiej z 1738 roku, będąca wotum dziękczynnym biskupa Michała Wodzickiego za koronację Augusta III oraz nadanie godności kardynalskiej biskupowi krakowskiemu Janowi Aleksandrowi Lipskiemu, którego Wodzicki był bliskim współpracownikiem

           - Dzwonnica-brama murowana z 1751 roku oraz bramka w ogrodzeniu z XVIII wieku

           - Pozostałości zespołu dworskiego z XVII wieku, zniszczonego w 1944 roku; zachowane ruiny zabudowań gospodarczych, neorenesansowa baszta oraz park krajobrazowy z XVIII wieku. O okazałym rogowskim dworze ksiądz Jan Wiśniewski w „Historycznym opisie kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem” w 1927 roku napisał: Stary modrzewiowy pałac w Rogowie to zabytek pod względem historycznym i archeologicznym jako też piękny okaz dawnego dawnego budownictwa polskiego. Przed wojną jego wnętrze było istnem muzeum przeróżnych pamiątek. Część ich ocalono, wiele pokradli i poniszczyli najeźdźcy (...) Wspaniałe okazy starodawnych, rzeźbą ozdobionych pieców sięgających 1602 roku i in. pamiątek w ciągu długich wieków przechowywały te czcigodne ściany staropolskiego dworca, po Hińczach, Firlejach, Wielopolskich, Wodzickich, Potulickich, Ogińskich...

           - Drewniany kościółek cmentarny, ufundowany również przez biskupa Michała Wodzickiego. Wraz ze szpitalem dla ubogich wzniesiono go z drewna modrzewiowego w 1763 roku. Miał konstrukcję zrębową. Wnętrze pokryte było polichromią z 1864 roku. Podupadająca świątynia w 1996 roku została rozebrana, przewieziona do skansenu w Tokarni pod Kielcami (Muzeum Wsi Kieleckiej) i tam zrekonstruowana

Komentarze obsługiwane przez CComment