Dzisiejsza data:

Wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Wolbrom. leży częściowo na wzniesieniach Pasma Smoleńsko - Niegowonickiego w sąsiedztwie Doliny Wodącej.

Warto zobaczyć:

Zespół kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego (XV, XVIII, XIX wiek):

- gotycki kościół (koniec XV wieku), przebudowany (XVIII wiek) w stylu barokowym, od południa do kościoła dobudowana została kaplica (1956), wyposażenie wnętrz barokowe i rokokowe

- drewniana dzwonnica (1875)

- ogrodzenie z wnękami

- plebania

Zagrody chłopskie, tzw. okoły, kryte strzechą

Dwa cisy pospolite o obwodach pni 115 i 120 cm

Wapienne skały jurajskie Zegarowa i Jasna, w jaskini Jasnej jaskinia, w której odnaleziono ślady pobytu człowieka z przełomu górnego i środkowego paleolitu

Przy znajdującej się na zachód od wsi gajówce Psiarskie latem 1944 roku znajdowało się obozowisko 180 osobowego oddziału partyzanckiego Oddziału Rozpoznawczego AK pod dowództwem „Hardego” Gerarda Woźnicy. Na miejscu obozowiska został wystawiony pomnik

Komentarze obsługiwane przez CComment