Dzisiejsza data:

Wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice, leży na pograniczu Rowu Krzeszowickiego i Grzbietu Tenczyńskiego, Centrum wsi znajduje się w Kotlinie Tenczynka, przez której środek przepływa potok Olszówka, pozostała część wsi znajduje się na Grzbiecie Tenczyńskim. Otoczona Puszczą Dulowską – dodatkowo od południa i południowego wschodu z jej częścią: Lasem Zwierzynieckim, a od północy i północnego wschodu z Rowem Krzeszowickim.

Warto zobaczyć:

Barokowy kościół św. Katarzyny (1728 – 1742), przebudowany (1864, 1881, 1895)

- dzwonnica

- plebania (1845)

- drewniana stodoła plebańska (1726), przeniesiona do skansenu w Wygiełzowie

Dom nr 295 (około 1918), położony jest przy obecnej ul. Chłopickiego

Brama Zwierzyniecka (2 połowa XIX wieku), pozostałość dawnego ogrodzenia zwierzyńca

Willa Eliza (koniec XIX wieku), piętrowa, murowana, należała do lekarza profesora UJ Stanisława Pareńskiego, który nazwał ją imieniem swojej żony. W willi gościł m.in. Stanisław Wyspiański, który córkom właściciela - Marysi i Zosi malował portrety, a także uwiecznił ich w dramacie „Wesele”. W willi przebywał też Tadeusz Boy-Żeleński, który ożenił się z wymienioną tu Zosią. W późniejszym okresie została w niewielkim stopniu przebudowana. Obecnie budynek jest bardzo zaniedbany.

Zespół willi czyli dom ze skrzydłem bocznym, brama wjazdowa, ogród i park został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

Skałka pod sosną – 4,5-metrowej wysokości skałka zbudowana ze zlepieńca złożonego z okruchów różnych skał (m.in.: łupki ilaste); usytuowana jest przy drodze do Zalasu w pobliżu ośrodka zdrowia. Na skałce rosła sosna (została ścięta w 2006, pozostawiono tylko wysoki pień i korzenie, które wnikają w szczeliny skały). Pomnik utworzono 14 kwietnia 1970

dwie topole czarne – rosnące przy czerwonym szlaku turystycznym, obok drogi Krzeszowice – Tenczynek Rzeczki (ul. Zwierzyniecka) – przy skrzyżowaniu z ul. Daszyńskiego biegnącą od krzeszowickiej stacji kolejowej. Pomnik utworzono 1 sierpnia 1969.

Kamieniołom na Czerwieńcu – geologiczne stanowisko dokumentacyjne na terenie dawnego kamieniołomu piaskowca.

Komentarze obsługiwane przez CComment