Dzisiejsza data:

Dawne miasto (do 1870), od 1977 najstarsza, zabytkowa dzielnica Zawiercia, położona na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Mikołaja (1 połowa XVI wieku), przekształcony (1867), murowany, jednonawowy. Jest to najstarsza świątynia katolicka w mieście. Jego prezbiterium zakończone jest trójkątną apsydą. Nad drzwiami do zakrystii umieszczony jest gryf - herb rodu Cromoli - założycieli Kromołowa. Pod ołtarzem głównym znajduje się grób jednego z członków rodu (XIII wiek)

- kropielnica wykonana z kamienia

- drzwi do zakrystii

- krata z żelaza oddzielająca kaplicę św. Anny od kościelnej nawy

- chrzcielnica wykonana z kamienia, posiadająca jednolitą pokrywę, osadzona na stopie, wykonanej z kamienia mieszcząca się w kaplicy św. Izydora

- dzwon „Św. Mikołaj” (1508)

- przenośne ołtarzyki dwustronne (feretrony)

- grób znajdujący się pod kaplicą św. Anny

Cmentarz żydowski z macewami (XVIII – XIX wiek)

Kaplica Świętego Jana Nepomucena (1803), rozebrana, podniesiona o 1 metr i dokładnie odtworzona (1988), postawiona nad wypływającym w tym miejscu głównym źródłem Warty.

Zbudowana z cegły ma kształt ośmiobocznej bryły. Dach przykryty metalową blachą, a na szczycie sygnaturka zakończona krzyżem. We wnętrzu na ołtarzu wisi obraz św. Tekli, po lewej stoi figura Świętego Jacka, a po prawej Świętego Jana Nepomucena

Cmentarz wojenny (1915)

Liczne drewniane domy (koniec XIX wieku)

Kapliczki (XIX wiek)

Komentarze obsługiwane przez CComment