Dzisiejsza data:

Wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy, leży na pograniczu Wyżyny Olkuskiej (północna część wsi) i Płaskowyżu Proszowickiego (część południowa). Przez miejscowość przepływa rzeka Białucha (dolny bieg Prądnika) oraz jej dopływ Garliczka.

Warto zobaczyć:

Kościół Narodzenia NMP (1533, XX wiek)

Fort Nr 45 „Marszowice” (1881 – 1886)

Komentarze obsługiwane przez CComment