Dzisiejsza data:

Miasto w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej.

Warto zobaczyć:

Miasto w ramach historycznego założenia (XVI lub XVII wiek):

- Stary Rynek o kształcie trapezu

Kościół śś. Szymona i Judy (1522), spalony (1702), odbudowany i powiększony (1746), przebudowany (1846)

Plebania (2 połowa XVIII wieku), później przebudowana

Ogrodzenie murowane (połowa XIX wieku), częściowo nowe

Obok kościoła rośnie kasztanowiec biały - pomnik przyrody

Ruiny kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika (2 połowa XVIII wieku)

Kościół szpitalny, obecnie filialny św. Barbary (XVII, XVII/XVIII wiek)

Cmentarz rzymsko – katolicki (połowa XIX wieku)

Cmentarz żydowski (początek XIX wieku)

Mur obronny z 2 basztami, dawnego zespołu dworskiego Korycińskich/Męcińskich (XVII – XVIII wiek),  ul. Myszkowska 40

Klasycystyczna bożnica (1 połowa XIX wieku), odbudowana (1954 – 1957), obecnie Dom Kultury

Dzielnica starych stodół zbudowanych z kamienia (połowa XIX i XX wieku)

Młyn wodny (1834)

Komentarze obsługiwane przez CComment