Dzisiejsza data:

Opatówka

            Dawny dwór opacki została wzniesiona około 1615-1620, przekształcona w XVIII wieku. Zwrócona jest frontem ku zachodowi, w stronę klasztoru, murowana i otynkowana. Ma rzut prostokąta, jest parterowa, wewnątrz dwutraktowa. W narożu południowo-zachodnim jest izba sklepiona kolebkowo-krzyżowo. Wokół budynku biegnie profilowany gzyms wieńczący i fryz. Otwór wejściowy obramiony jest późnorenesansowym, kamiennym portalem - z boniowaniem i profilowanym gzymsem. W sieni znajduje się narożny kominek ujęty w pilasterki (XVII wiek). Wysoki, czterospadowy dach (zapewne z XVIII wieku) kryty jest gontem.

Komentarze obsługiwane przez CComment