Dzisiejsza data:

źródła

1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. III - woj. kieleckie, z. 11 - powiat sandomierski, Warszawa 1962

2. Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, T. 2, red. M. Walicki, Warszawa 1971

Komentarze obsługiwane przez CComment