Dzisiejsza data:

Brama jest barokowa, murowana z kamienia (od strony cmentarza otynkowana), dwukondygnacyjna. Ma rzut prostokąta, narożniki opilastrowane. W przyziemiu sklepiona jest kolebkowo-krzyżowo. Dach ma dwuspadowy, z barokowo wygiętymi szczytami.

W murze cmentarza od wewnątrz umieszczono zachowane tablice nagrobne i wotywne (między innymi tę z 1639) lub ich fragmenty (jak kamienny kartusz z pomnika biskupa Kajetana Sołtyka, z herbem własnym), detale architektoniczne. W 1988 wmurowano tu płytę upamiętniającą pochowanego zapewne w Stopnicy, zmarłego w 1701 Jana Chryzostoma Paska, właściciela pobliskiego Smogorzowa, oraz jego matkę. Na cmentarzu znajduje się kamienny, klasycystyczny nagrobek Balbiny z Tarłów Sierakowskiej (zm. 1839), z herbem Topór oraz kamienny, neogotycki nagrobek Antoniego Sołtyka (zm. 1850), wzniesiony przez jego żonę, Anastazję.

Komentarze obsługiwane przez CComment