Dzisiejsza data:

źródła

  1. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995

  2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III – woj. kieleckie, z. 1 – powiat buski, Warszawa 1957

  3. A. Spiechowicz – Jędrys, Nowy Korczyn - kościół św. Stanisława, kościół św. Trójcy, Kraków 2009

Komentarze obsługiwane przez CComment