Dzisiejsza data:

Przy katedrze od północy znajduje się dawna sufraganówka, obecnie siedziba Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Została ona wzniesiona około 1792, może według projektu ks. Józefa Karśnickiego, przebudowana w 2. połowie XIX wieku.

Jest murowana z cegły i otynkowana, parterowa, podpiwniczona, na rzucie prostokąta. Pośrodku siedmioosiowej elewacji frontowej znajduje się płytki, trzyosiowy ryzalit mieszczący wejście, zwieńczony trójkątnym frontonem. Wejście poprzedzone jest schodami z kamienną balustradą. Naroża budynku i ryzalitu są opilastrowane, elewacje ujęte w późnobarokowe podziały ramowo-płycinowe i zwieńczone profilowanym gzymsem. Dach łamany polski, z wystawkami. Wnętrze jest dwutraktowe, z sienią na osi, przekształcone.

Komentarze obsługiwane przez CComment