Dzisiejsza data:

           Obok katedry wznosi się także budynek wikarówki (obecnie siedziba między innymi Domu Kapitulnego) wzniesiony w latach 1751 - 1760, przebudowany w końcu XIX wieku. Jest on barokowy, murowany z cegły i otynkowany. Piętrowy, podpiwniczony (od wschodu wyżej, wskutek spadku terenu), na rzucie wydłużonego prostokąta. Wewnątrz wzdłuż osi podłużnej biegnie korytarz z pomieszczeniami po bokach.

Elewacje są trzynasto- i pięcioosiowe, rozczłonkowane pilastrami toskańskimi (z płycinami) w wielkim porządku i zwieńczone profilowanym gzymsem. Na osi znajduje się wejście zwieńczone trójkątnym przyczółkiem na konsolach. Dach jest łamany, ujęty w wysokie, barokowe szczyty.

Komentarze obsługiwane przez CComment