Dzisiejsza data:

źródła

1. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995

2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III – woj. kieleckie, z. 11 – powiat sandomierski, Warszawa 1962

3. J. Zub, Sandomierz. Katedra, Tarnobrzeg 2000

Komentarze obsługiwane przez CComment