Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Koszycach

Według źródeł około 1470 istniała w Koszycach drewniana świątynia rzymskokatolicka (filia parafii Witów). Parafię erygowano w 1815. Obecny kościół został wzniesiony w 1881 na miejscu drewnianego z końca XVIII wieku, który spłonął rok wcześniej. Konsekrowany w 1887. W 1973 przebudowano prezbiterium.

Jest on murowany, jednonawowy, nawę od prezbiterium oddziela arkada. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1. połowy XVII wieku oraz barokowe rzeźby św. św. Piotra i Pawła (2. połowa XVII wieku). W lewym ołtarzu przy tęczy – gotycko-renesansowy obraz Zabójstwa św. Stanisława (2. ćwierć XVI wieku), najcenniejszy zabytek w kościele. Do zabytkowego wyposażenia należy także obraz Św. Rodziny z 1. połowy XIX wieku oraz dwa krucyfiksy, z XVII i XVIII wieku.

Wśród paramentów liturgicznych jest wieżyczkowa monstrancja z 1638, fundacji Jana z Solca Soleckiego i jego żony Anny z Dembian; barokowa puszka (1625); barokowy kielich (1640) z plakietkami na stopie przedstawiającymi sceny Zwiastowania, Złożenia do grobu i Wniebowstąpienia; kielich z XVII – XVIII wieku; relikwiarz w stylu regencji; drewniany relikwiarz św. Krzysztofa, w kształcie ręki (1721); miedziany lawaterz i zbiornik na wodę z maską lwa (XVII wiek ?); Brewiarz Rzymski z rycinami (Antwerpia 1736).

źródła:

  1. Katalog zabytków, gminy: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa, red. A. Rezner, J. Kwiatkowski, Szczurowa - Kraków 2008

  2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III – woj. kieleckie, z. 9 – powiat pińczowski, Warszawa 1961

Komentarze obsługiwane przez CComment