Dzisiejsza data:

Kościół szpitalny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach

Kościół filialny parafii św. Bartłomieja (kaplica ,,na Gościńcu”).

          Wybudowany został w 1696 (wg innych źródeł – w latach 80-tych XVIII wieku) wraz ze szpitalem dla ubogich z fundacji Jana Sroczyńskiego, bogatego kupca krakowskiego, pochodzącego z Jerzmanowic. Według miejscowej tradycji – na pamiątkę zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.

           Jest murowany, orientowany, jednonawowy z prezbiterium zamkniętym półkoliście. Do nawy od północy przylega zakrystia, od zachodu kruchta, obie dobudowane w XVIII wieku. Podziały wewnętrzne i zewnętrzne są pilastrowe. Dwuprzęsłowa nawa sklepiona jest kolebkowo z lunetami na gurtach, prezbiterium – hemisferycznie. Tęcza jest półkolista.

           Fasada trójpolowa, dwukondygnacyjna, ze zdwojonymi pilastrami i belkowaniem. Zwieńczona szczytem z trójkątnym przyczółkiem i spływami po bokach. Dach o jednej kalenicy, nad prezbiterium zakończony trójspadowo. Dachy nad kruchtą i zakrystią dwuspadowe. Wszystkie kryte są gontem.

            Ołtarz ma kształt tryptyku (malowany, późnobarokowy) ujętego strukturą architektoniczną. W części środkowej jest Chrzest Chrystusa, na skrzydłach sceny Męki Pańskiej, na predelli Chusta św. Weroniki, w nasadzie Matka Boska z aniołami. Na wyposażeniu jest też barokowy krucyfiks.

źródła:

1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. 1 - województwo krakowskie, z. 12 - powiat olkuski, Warszawa 1953

2. Marian Kornecki, Sztuka sakralna, Kraków 1993

Komentarze obsługiwane przez CComment