Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem Św. Trójcy w Tarnowie (,,na Terlikówce)

Kościół w ówczesnej podtarnowskiej wsi Terlików został wzniesiony w 1562, odnowiony w 1857 roku.

           Jest orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej, z wieżą na słup, na zewnątrz ściągnięty lisicami. Prezbiterium zamknięte jest wielobocznie, szersza nawa prostokątna. Przy prezbiterium od północy znajduje się zakrystia, od południa nowy przedsionek. Od zachodu wznosi się kwadratowa wieża o pochyłych ścianach, przedzielonych na dwie kondygnacje. Hełm ma cebulasty, z latarnią, pokryty gontem. Dachy na kościele również są gontowe.

            Wnętrze nakryte jest stropami. Otwór tęczy jest prostokątny, belka fazowana, z krucyfiksem z 1. połowy XVII wieku. Chór muzyczny wsparty na słupkach pochodzi z początku XIX wieku. Przy drzwiach południowych są stare, żelazne okucia. Polichromia pochodzi z początku XX wieku.

            Ołtarz główny jest wczesnobarokowy (1. połowa XVII wieku). To kompozycja jednoosiowa, ale wzbogacona przez mnożenie porządków, przez niespokojne kształtowanie ornamentu. Znajduje się w nim malowany na desce obraz Trójcy Św. (około 1600), w typie ikonograficznym zwanym Tronem Łaski. Jak piszą T. Chrzanowski i M. Kornecki - wraz z manierystycznymi ołtarzami bocznymi zespół ten należy do ciekawszych w skali regionu. W ołtarzach bocznych są obrazy: Ukrzyżowanie - malowany na desce, z wizerunkami fundatorów (1597) oraz Koronacja Matki Boskiej - na desce, z końca XVI wieku, później przemalowany. W kościele znajduje się też obraz Matki Boskiej Bolesnej z początku XIX wieku, barokowa pasyjka (XVIII - XIX wiek), dwa ornaty z tkanin z XVIII wieku.

źródła:

1. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982

2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.1 – woj. krakowskie, z. 13 – powiat tarnowski, Warszawa 1953

Komentarze obsługiwane przez CComment