Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Idziego w Zakliczynie

Pierwotny kościół był drewniany (według Katalogu Zabytków... parafia Zakliczyn została utworzona w 1440).

           Obecny, murowany został wybudowany w latach 1739-1768, przy starszej kaplicy (XVI-XVII wieku) św. Józefa. Prawdopodobnie jest to obecna kaplica boczna.

            Kościół jest orientowany, prezbiterium zamknięte ścianą prostą. Szersza nawa jest prostokątna. Przy prezbiterium od północy znajduje się zakrystia, przy nawie od północy kaplica, a od południa kruchta. Podziały na zewnątrz są pilastrowe, z belkowaniem. Fasada ma wygięty barokowo szczyt. Dach jest jednokalenicowy, z wieżyczką na sygnaturkę o barokowym kształcie. Wieżę nadbudowano w latach 1914-1920, na miejscu poprzedniej, zawalonej w 1845 roku.

            Wnętrze kościoła rozczłonkowane jest zdwojonymi pilastrami i silnie cieniującym belkowaniem. Nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami, na gurtach, w prezbiterium z dekoracyjnymi ramami stiukowymi. Na tęczy znajduje się barokowy krucyfiks z aniołkami. Sklepienie zakrystii jest kolebkowe z lunetami, z nałożonymi żebrami. Do zakrystii wiedzie renesansowy portal (przeniesiony z zamku melsztyńskiego), znajdują się w nim żelazne, kute drzwi.

            Kaplica jest kwadratowa, nakryta kopułą na pendentywach, z latarnią. Podziały na zewnątrz i wewnątrz są pilastrowe. Ponadto na zewnątrz są ślady dekoracji sgraffitowej.

            Ołtarz główny i cztery boczne oraz ambona i jeden konfesjonał są rokokowe, pochodzą z tego samego okresu, co kościół. Według Katalogu Zabytków... ich autorem może być Piotr Kornecki. W kaplicy znajduje się barokowy ołtarzyk z czarnego marmuru, z kolumienkami i dwoma posągami apostołów (pierwsza połowa XVII wieku), przeniesiony z Melsztyna. Dwa konfesjonały są klasycystyczne. W kościele znajdują się XVIII-wieczne obrazy: Matka Boska Częstochowska i Św. Józef oraz marmurowe epitafium ks. M. Krupskiego z 1774 roku. W zakrystii i na plebanii są dwa intarsjowane biurka z XVIII wieku.

                                                                 Opracowała Marta Goździk

źródła:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. 1 - woj. krakowskie, z. 3 - powiat brzeski, Warszawa 1951

Komentarze obsługiwane przez CComment