Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Cieklinie

Dekanat Dębowiec

Diecezja Rzeszowska

           W dolinie potoku Bednarka i u podnóża Cieklinki leży Cieklin - stara, wymieniana już w XIII wieku osada, wówczas należąca do benedyktynów tynieckich. Jan Długosz w "Liber Beneficiorum" podaje, że istniała tu parafia z kościołem parafialnym, drewnianym. Pierwszy ciekliński kościół wzniesiony został w roku 1485, a konsekrowany w roku 1542. Był to budynek drewniany. Kolejny kościół parafialny, został wzniesiony na miejscu poprzedniego w roku 1631, a poświęcony 3 września 1640 roku. Wybudowano go z drewna modrzewiowego.

           Obecny kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła jest trzecią świątynią stojącą na  tym miejscu. W 1898 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Dzierżyńskiego, w miejscu XVII-wiecznej, drewnianej świątyni rozpoczęto budowę nowego kościoła, która trwała sześć lat. Autorem projektu był architekt Jan Sas Zubrzycki.

           Świątynia wybudowana w stylu neoromańskim, na planie krzyża łacińskiego o urozmaiconym rysunku, orientowana. Kościół jest trzynawowy (nawy trójprzęsłowe) o oktagonalnym przecięciu się nawy głównej i transeptu. W miejscu skrzyżowania nawy i transeptu zlokalizowano sygnaturkę. Prezbiterium zakończone półkoliście, od południa flankuje kaplica otwarta na transept, a od północy zakrystia. Wysoka nawa główna została otwarta na niskie nawy boczne arkadami na kamiennych kolumnach, nad którymi umieszczono potrójne, ślepe blendy. Na ścianach skrzyżowania nawy i transeptu umieszczono końcowe nisze, w których ustawiono rzeźby. Ściany boczne prezbiterium dekoracją nawiązują do nawy głównej. Fasada w formie niewysokiej wieży przekrytej strzelistym ostrosłupowym hełmem, u którego podstawy ustawiono narożne sterczyny i niewielkie facjatki, a na  jej szczycie umieszczono kulę zwieńczoną krzyżem. Wieża flankowana jest przez parę niższych półwieżyczek, zdominowana przez monumentalny portal bliźniaczy o uskokowych, dekoracyjnych archiwoltach, zwieńczony wysoką wimpergą z centralnie umieszczoną rozetą. Kościół jest budowlą murowaną, z zewnątrz z piaskowca a od wewnątrz z cegły.

           Wystrój kościoła utrzymany jest w konwencji neostylowej i powstał na początku XX wieku (ołtarz główny i boczne, ambona) i około lat dwudziestych XX wieku dodano konfesjonały, ławki, boazerię. We wnętrzu świątyni zwraca uwagę kamienna ambona ukształtowana w formie kielicha (zapewne proj. Zubrzyckiego). 
źródła:
Hap W.:
Przewodnik po Jaśle i jasielszczyźnie, Jasło 2007
Karta Ewidencyjna Zabytków architektury i budownictwa, tzw. karta biała, Cieklin
Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Michała Archanioła, Opracował Bosak B. 2000

Podubny B.: Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, OT NID w Rzeszowie

Komentarze obsługiwane przez CComment