Dzisiejsza data:

Dwór Potockich w Sernikach

Z zabudowań dworskich w Sernikach pozostało dziś niewiele.

            Stał tu XVIII-wieczny dwór (drewniany, zrębowy) wybudowany przez Eustachego Potockiego i drewniana stajnia z początku XIX wieku. Dwór był położony obok kościoła. W okresie tuż po II wojnie światowej do 1949 był siedzibą Szkoły Rolniczej. Z upływem lat obiekt należący do Gminnej Spółdzielni SCH popadł w całkowitą ruinę. Po jego wyburzeniu (po 1952) wybudowano w tym miejscu magazyny należące do GS-u. Podobny los spotkał zabudowania dworskie (czworaki).

             Zachował się jedynie parterowy dworek (rządcówka) wzniesiony prawdopodobnie w XIX wieku. Jest on murowany z cegły i otynkowany, ma mieszkalne poddasze. Wnętrze jest dwutraktowe, z sienią poprzedzoną dwukolumnowym gankiem. Elewacja frontowa jest boniowana pasami, okna częściowo poszerzane. Dach naczółkowy. Zachowały się też resztki zdewastowanego parku dworskiego.

źródła:

1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. 8, z. 11 - dawny powiat lubartowski, Warszawa 1976

2. Ku przyszłości. Dzieje gminy Serniki: monografia historyczna, red. S. Marzęda i in., Kwidzyn 2014

Komentarze obsługiwane przez CComment