Dzisiejsza data:

Dwór w Zembrzycach

Klasycystyczny dwór został wzniesiony na początku XIX wieku dla Stanisława Ostrzeszewicza.

           Murowany, parterowy, z facjatą. Ma rzut wydłużonego prostokąta, jest dwutraktowy, z zaokrągleniami i uskokami na narożnikach. Od zajazdu na osi jest ryzalit z tak samo ukształtowanymi narożnikami, przed nim portyk z czterema kolumnami i trójkątnym frontonem, związany z facjatą. Jest to uproszczony typ modelu dworku, w którym piętrowa część środkowa jakby wyrasta z dachu i jest poprzedzona kolumnadą w wielkim porządku. Dach dworu jest czterospadowy, podkreślony bogato profilowanym gzymsem, z dymnikami od dołu.

          Drobne zmiany wprowadzone po ostatnim remoncie: usunięcie kapiteli kolumn, dodanie okienek dachowych, „zaostrzenie” trójkątnego szczytu, zmniejszenie otworów okien parteru zmieniło dawną siedzibę szlachecką w pozbawiony uroku historyzujący budynek.

źródła:

1. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982

2. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. 1 - woj. krakowskie, z. 14 - powiat wadowicki, Warszawa 1953

Komentarze obsługiwane przez CComment