Dzisiejsza data:

Ratusz w Tarnowie

           Został wzniesiony pośrodku Rynku w XIV wieku, jako dwa stojące obok siebie budynki.

           Został przebudowany w 1. połowie XVI wieku - połączono wtedy oba budynki w jedną całość oraz nadbudowano piętro. Pod koniec XVI wieku zwieńczono ją wysoką ścianą attyki. Podczas przebudowy pod koniec XIX wieku zmieniono układ wnętrz.

            Budynek ratusza jest murowany, piętrowy, prostokątny. W południowo-wschodnim narożniku jest ryzalit, w którym umieszczono klatkę z jednobiegowymi schodami prowadzącymi do pomieszczeń na piętrze, od północy wieża. Elewacje zwieńczone są ceglaną attyką polską (kontrastuje ona kolorem cegły z otynkowanymi ścianami budynku). Grzebień attyki składa się z wolut, maszkaronów i kamiennych koszy. Jest ona odwzorowaniem - na mniejszą skalę - attyki z krakowskich Sukiennic.

            Wieża jest gotycka, również w surowej cegle. Wysuwa się z korpusu budowli wydatnym ryzalitem. W części dolnej jest kwadratowa, w górnej ponad attyką okrągła, z nadwieszonym na kroksztynach gankiem straży. Dach ma ostrosłupowy, z okapem wspartym na słupkach, zwieńczony blaszanym herbem Pogoń z XVIII wieku. Na wieży od północy i attyce od południa są tarcze zegara założonego w XVI wieku. W wieży są dwa gotyckie, ostrołukowe okienka.

             Obramienie okna do piwnicy od południa pochodzi z XVI wieku. Dwa kamienne portale są renesansowe. W głównym, przy wejściu do klatki schodowej, są dwie kolumny i trójkątny przyczółek z herbem Leliwa. Został on wykonany w 3. ćwierci XVI wieku, przypuszczalnie przez J. Yillaniego. Obramienie bramy wjazdowej, z nadświetlem i kratą, pochodzi z XVI wieku. Łuk kamiennego portalu wewnątrz, o profilu potrójnej gruszki, jest gotycki (XIV wiek).

                                                              opracowała Marta Goździk

źródła:

1. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982

2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.1 – woj. krakowskie, z. 13 – powiat tarnowski, Warszawa 1953

 

Komentarze obsługiwane przez CComment