Dzisiejsza data:

Ratusz w Sędziszowie Małopolskim

Rynek 1

           Sędziszów Małopolski to miasto o interesującej historii, pełnej śladów przeszłości, zmaterializowanej w postaci licznych zabytków architektonicznych. Dominują tu trzy budowle pochodzące z XVII i XVIII wieku: kościół parafialny (prawdopodobnie według projektu architekta Tylmana z Gameren), klasztor oo. Kapucynów (z osiemnastowiecznym obrazem w ołtarzu głównym przedstawiającym św. Antoniego oraz namalowanym na desce wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej - darem Michała Potockiego) i stojący na środku Rynku, pamiętający czasy lokacji miasta, Ratusz z I połowy XVII wieku - murowany, piętrowy i potynkowany. W wieku XIX przeprowadzono gruntowny remont, w trakcie którego przekształcono elewację i przebudowano wnętrza.

           Założony na planie wydłużonego prostokąta ma gładkie, pozbawione podziałów ściany zwieńczone profilowanym gzymsem. Frontowa, północna fasada zdominowana jest przez wieżę, której bogata bryła dominuje nad całością. Wyodrębniona z murów budynku lizenami, w części górnej przybiera kształt czworoboku o ściętych narożnikach. Dekorowana lizenami, zwieńczona gzymsem na kroksztynach nakryta jest wysokim, dwuspadowym dachem z lukarną. W dolnej partii wieży nad wejściem widnieje herb miasta - Odrowąż. Powyżej dwa ostrołukowe, neogotyckie okna ujęte arkadką, akcentują środek budowli. Skromność ratusza rekompensuje architektura wieży, której dach góruje nad dachami niskiej, ciasnej, małomiasteczkowej zabudowy.

           Ratusz w Sędziszowie to siedziba Urzędu Miasta i Gminy.

źródła:

Ambrozowicz J: Ziemia sędziszowska Miasta i Gminy Sędziszów Młp., Rzeszów 2004

Bata A., Lawera H.: W Sędziszowie Małopolskim, gminie i okolicy, Sędziszów Małopolski1997

Czapka B.: W gminie Sędziszów Młp., Krosno 2004

Kłos S.: Województwo rzeszowskie, Warszawa 1972

Szkice z dziejów Sędziszowa i okolicy, Rzeszów 1983

 

Komentarze obsługiwane przez CComment