Dzisiejsza data:

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
Ministerstwo Kultury i Sztuki na podstawie aktu darowizny córki poetki - Zofii na rzecz państwa polskiego, w 1957 roku powołało do życia Muzeum Marii Konopnickiej

           Na Muzeum składa się zabytkowy dworek z XVIII wieku (przebudowany z końcem XIX wieku), zabytkowy park i lamus. Posiadłość stanowi Dar Narodowy, przekazany Marii Konopnickiej w 1903 roku z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej i 60. rocznicy urodzin. To najwyższe wyróżnienie, jakiego mógł dostąpić twórca. W historii Polski tylko Henryka Sienkiewicza i Konopnicką spotkał taki zaszczyt. Pisarka zamieszkała w dworku wraz z przyjaciółką, malarką Marią Dulębianką, spędzając tu wiosenno-letnie miesiące i prowadząc działalność pisarską, oświatową i patriotyczno-społeczną. W Żarnowcu w 1908 roku powstały słowa słynnej "Roty", która wkrótce urosła do rangi drugiego hymnu narodowego. W Muzeum znajduje się bliska autentycznej ekspozycja wnętrz dworskich z wystrojem i wyposażeniem z okresu zamieszkania tam poetki. Na parterze znajdują się pokoje reprezentacyjne i mieszkalne oraz pomieszczenia kuchenne, na piętrze - pokoje i pracownia malarska Dulębianki z kolekcją obrazów jej autorstwa. Integralną częścią Muzeum jest zabytkowy park o powierzchni około 3,6 ha, który powstał na początku XIX wieku i z uwagi na piękne położenie oraz wartości przyrodniczo-krajobrazowe jest atrakcyjnym miejscem dla turystów. Natomiast w Lamusie (budynek dawnego spichlerza) znajduje się ekspozycja biograficzno-literacka, prezentująca życie i wielokierunkową twórczość poetki, działy merytoryczne, bogata biblioteka, magazyny zbiorów i administracja Muzeum.

           Zbiory Muzeum obejmują ponad 30 tysięcy obiektów z zakresu polskiej kultury literackiej XIX i XX wieku, w tym rękopisy utworów Marii Konopnickiej oraz listy poetki i wielu pisarzy polskich. Muzeum posiada w swoich zasobach autentyczne obiekty z zakresu literatury, sztuki, historii, rzemiosła artystycznego.

           Są to: największy w Polsce zbiór obrazów Marii Dulębianki, malarki przełomu XIX/XX wieku, mieszkającej w latach 1903-1910 w dworku wraz z Konopnicką; Oryginalne ilustracje do utworów Konopnickiej znanych polskich artystów między innymi Jana Marcina Szancera, Bogdana Zieleńca, Józefa Czerwińskiego, Zofii Fijałkowskiej, Stanisława Kaczora-Batowskiego; Duża kolekcja medali autorskich z wizerunkami pisarzy i sławnych Polek.

           Dworek skrywa jedną z większych w Polsce kolekcji zabytkowych, oryginalnych kałamarzy i przyborów piśmiennych. Zobaczymy także liczny zbiór płaskorzeźb w drewnie przedstawiających rozmaite kształty plastyczne orła z różnych okresów historycznych państwa i narodu.

           W ciągu roku Muzeum organizuje kilka wystaw czasowych o różnorodnej tematyce oraz coroczny Polski Festiwal Narodowy. Posiada bogatą ofertę skierowaną między innymi do uczniów i studentów (lekcje muzealne, odczyty, konkursy). Zachęca do udziału w ciekawych formach edukacji kulturalnej (koncerty, plenery malarskie, wieczory poetyckie, konferencje i sympozja naukowe).

Komentarze obsługiwane przez CComment