Dzisiejsza data:

Dawna synagoga w Koszycach 

(obecnie Muzeum Ziemi Koszyckiej)

           Synagoga w Koszycach została wzniesiona w 1935 na tzw. Przedmieściu Koszyckim.

           Murowana, piętrowa, na planie prostokąta, miała wewnątrz od zachodu przedsionek prowadzący do dużej sali modlitewnej. Sala ta otoczona była na piętrze babińcem czyli galeriami przeznaczonymi dla kobiet. Wejście na babiniec było umieszczone w bocznych elewacjach budynku. W jego podziemiach znajdowała się mykwa (rytualna łaźnia).

Podczas II wojny światowej Niemcy zamienili synagogę na magazyn, tę funkcję pełniła ona jeszcze wiele lat później. Ze względu na przeznaczenie i brak remontów budynek popadł w ruinę i groził zawaleniem. Zainteresował się nim działacz polonijny z Chicago, Stanisław Boduch. Z jego fundacji dawna synagoga została wyremontowana. Odtworzono oryginalny wygląd bryły budynku i elewacji, nakryto go dwuspadowym dachem z wystawką na osi wejścia bocznego. Wnętrze zostało przekształcone – usunięto cztery filary bimy i zamurowano wnękę po szafie ołtarzowej (aron ha-kodesz).

Obecnie w budynku (od 2007) mieści się Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha. W jego zbiorach znajdują się historyczne dokumenty związane z Koszycami, między innymi akt lokacyjny z 1374, dokumenty cechowe, zatwierdzające przywileje dla mieszczan, protokoły lustracji, dokumenty kościelne. W dziale etnograficznym – zbiór zabytkowych przedmiotów codziennego użytku, narzędzi, mebli oraz rzemiosła.

źródła:

  1. Katalog zabytków, gminy: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa, red. A. Rezner, J. Kwiatkowski, Szczurowa - Kraków 2008

  2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III – woj. kieleckie, z. 9 – powiat pińczowski, Warszawa 1961

Komentarze obsługiwane przez CComment