Dzisiejsza data:

Kaplica Matki Boskiej Różańcowej w Górce Stogniowskiej

Kaplica Matki Boskiej Różańcowej położona jest na wyniosłym, lewym brzegu Szreniawy.

          Pierwotna ufundowana została w 1583 przez oo. dominikanów z Krakowa (wieś była wówczas własnością zakonu). Obecna pochodzi z XVIII wieku. Podlega parafii Wniebowzięcia NMP w Proszowicach.

           Jest drewniana (modrzew), o konstrukcji zrębowej, kwadratowa, orientowana. Salowa, bez wyodrębnionego prezbiterium. W obu ścianach bocznych ma niewielkie okna. Dach jest namiotowy, zwieńczony kwadratową wieżyczką (bez dzwonu) z małym daszkiem, również namiotowym. Na szczycie ma sterczynę z krzyżem. Na zewnątrz, na narożnikach, są słupy podtrzymujące dach. Od zachodu korpus kaplicy poprzedzony jest otwartą kruchtą w formie ganku (wspartego na dwóch słupach), nakrytą dwuspadowym dachem. Wszystkie dachy kryte gontem. Ściany oszalowane pionowo deskami, z listwowaniem.

           Wewnątrz kaplica pokryta jest drewnianym, płaskim, belkowanym stropem i pomalowana na biało. Znajduje się tu ołtarz z obrazem Matki Boskiej Różańcowej. Po obu jego stronach są dwa późnobarokowe ołtarzyki z obrazami świętych dominikańskich – św. Dominika i św. Jacka. Wśród obrazków na ścianach dwa barokowe: św. Dominika i św. Idziego. Oprócz tego dwa późnobarokowe drewniane lichtarze, w kształcie klęczących aniołków trzymających rogi obfitości.

źródła:

1. Bronisław Cenda, Dominika Cenda, Kościoły, kaplice i dzwonnice drewniane - województwo małopolskie, część północna. Przewodnik, Piastów 2011

2. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. 1 - województwo krakowskie, z. 12 - powiat olkuski, Warszawa 1953

Komentarze obsługiwane przez CComment