Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Odrowążu Podhalańskim

Pierwotny, drewniany kościół w Odrowążu Podhalańskim pochodził z XVII wieku.

          Obecny wybudowano w latach 1825 - 1831, związane to było z utworzeniem samodzielnej parafii we wsi.

           Jest on orientowany, murowany. Jednonawowy, z węższym, zaokrąglonym prezbiterium i czworoboczną wieżą od zachodu. Hełmy wieży i wieżyczki na sygnaturkę są baniaste. Wewnątrz przykryty jest stropami.

           Ołtarz główny pochodzi z czasu budowy kościoła, został wykonany na wzór ołtarza w nowotarskim kościele św. Katarzyny, przez Józefa Kułacha z Szaflar. W nasadzie znajduje się obraz św. Sebastiana, namalowany przez J. K. Wojnarowskiego. Retabulum jest późnobarokowe (1. ćwierć XVIII wieku), pochodzi prawdopodobnie z dawnego kościoła franciszkanów w Nowym Sączu. Chrzcielnica jest klasycystyczna.

           Do zabytkowego wyposażenia należą dwa haftowane ornaty: barokowy i rokokowy (na nakryciu na kielich, przynależnym do ornatu barokowego, znajduje się haftowany wizerunek Matki Boskiej) oraz dwa ornaty i dwie dalmatyki z tkanin (XVIII wiek) .

           W murze otaczającym kościół znajdują się dwie bramki (jedna ze szczytem falisto okonturowanym oraz kamiennymi posążkami Matki Boskiej i Świętych) i cztery kapliczki, w tym jedna okrągła.

źródła:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. 1 – woj., krakowskie, z. – powiat nowotarski, Warszawa

Komentarze obsługiwane przez CComment