Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej

Pierwszy drewniany kościół wybudowano tu w XVI wieku, spłonął on w 1813 roku.

           Obecny pochodzi z 1816, został powiększony około 1899 i 1930 roku. Samodzielną parafię w Ochotnicy Dolnej erygowano w 1925 roku.

          Kościół jest drewniany o konstrukcji zrębowej, oszalowany. Bez wyraźnych cech stylowych. Jednonawowy, z węższym prezbiterium, dobudowanymi kaplicami i zakrystiami oraz wieżą o konstrukcji słupowej. Hełmy wieży i wieżyczki na sygnaturkę są w typie barokowym, baniaste, z latarniami. Dach dwuspadowy, kryty blachą.

           Wyposażenie kościoła pochodzi z czasu jego budowy. Retabulum ołtarza głównego jest późnobarokowe (1. ćwierć XVIII wieku), pochodzi prawdopodobnie ze zniesionego kościoła franciszkanów w Nowym Sączu.

źródła:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. 1 - woj. krakowskie, z. 11 - powiat nowotarski, Warszawa 1951

Komentarze obsługiwane przez CComment