Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Sebastiana w Wieliczce

Został zbudowany w 1581, poświęcony w 1598 roku.

           Jest orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte jest wielobocznie, nakryte stropem. Szersza nawa nakryta jest pozornym sklepieniem kolebkowym. Wieżyczka na sygnaturkę jest baniasta, z latarnią (XVIII wiek). Od zachodu jest kruchta w typie dzwonniczki, kwadratowa, o dwóch kondygnacjach. Górna kondygnacja, węższa nakryta jest daszkiem namiotowym z kopułką (XVIII wiek).

            Ołtarz główny jest rokokowy, z obrazem św. Sebastiana. Jeden ołtarz boczny jest wczesnobarokowy, z obrazem Najświętszej Marii Panny, namalowanym przez F. Cynka. Drugi jest barokowy, z krucyfiksem z XVII wieku. Organy są późnobarokowe (1744), wykonane przez o. Eliasza Wykuszewskiego. Polichromię wykonał około 1907 Włodzimierz Tetmajer. Współgra ona z architekturą i wystrojem ołtarzy. Centralne miejsce na stropie zajmuje duża kompozycja z patronką tutejszych salin, bł. Kingą, odznaczająca się dekoracyjnym linearyzmem. Witraże, również harmonizujące z wnętrzem, zaprojektował Stanisław Matejko, bratanek Jana.

            Na wyposażeniu jest renesansowy feretron (początek XVII wieku, uzupełniony ornamentacją ludową w 1. połowie XIX wieku), dwa kryształowe, klasycystyczne świeczniki, późnoklasycystyczna lampa wieczna. Obrazy: Madonna ze świętymi: Sebastianem i Rochem (środek tryptyku, 4. ćwierć XVI wieku), święci Andrzej, Mikołaj i Katarzyna (2. połowa XVI wieku), Matka Boska z Dzieciątkiem w typie Madonny Dudlebskiej (nazywanej w Polsce piekarską) - z fundatorami (około 1600), św. Maria Magdalena (XVII wiek), NM Panna w otoczeniu Świętych (1709), św. Anna Samotrzeć (XVII wiek), św. Jan Nepomucen (XVII wiek), św. Jan Ewangelista (XVIII wiek), św. Łukasz (XVIII wiek), św. Anna i św. Joachim z NM Panną (XVIII wiek), Chrystus Ukrzyżowany (XVIII wiek), Matka Boska (początek XIX wieku). Do tego posążki: dwa rokokowe Świętych: Wojciecha, Stanisława Biskupa, Agnieszki (XVIII - XIX wiek) i altembasowy ornat (XVI wiek).

źródła:

1. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982

2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.1 - woj. krakowskie, z. 6 - powiat krakowski, Warszawa 1951

Komentarze obsługiwane przez CComment