Dzisiejsza data:

Ratusz w Dukli

Rynek 1 

zobacz prezentację ...

           Dukielski ratusz powstał prawdopodobnie pod koniec XVI lub z początkiem XVII wieku na co wskazuje struktura murów i sklepienia kolebkowo-krzyżowe i kolebkowe z lunetami w piwnicach i na parterze budynku. Pierwsza wzmianka o ratuszu wiąże się z zapisem "actum in Duklensi" z 1618 roku i przypuszcza się, że mógł to być pierwszy murowany budynek w mieście. W latach 1764-1772 nastąpiła rozbudowa Dukli za przyczyną Józefa Wandalina Mniszcha, który zadbał o swoją rezydencję ale i o kościoły i ratusz (prawdopodobnie nadbudowano piętro). Gruntowna przebudowa nastąpiła w trzeciej ćwierci XIX wieku zapewne staraniem ówczesnych właścicieli miasteczka, Męcińskich. Wówczas budynek otrzymał w południowo-wschodnim narożu sześcioboczną basztę, podcień przy fasadzie i wystrój architektoniczny utrzymany w stylu eklektycznym z elementami neogotyckimi. Ratusz położony jest na Rynku, założony na planie prostokąta, murowany, podpiwniczony, piętrowy, z gładko pobieloną elewacją. Materiał użyty do budowy to kamień łamany, rzeczny oraz cegła. Dach kryty jest blachą ocynkowaną łączoną na felc. Otwory okienne są prostokątne, od wewnątrz zamknięte łukiem odcinkowym, z wypełnieniem, w głębokich framugach do posadzki, lekko rozglifionych. Otwory drzwiowe są prostokątne, też górą o łuku pełnym, niektóre zewnętrzne - górą zamknięte łukiem odcinkowym, z wypełnieniem. Drzwi balkonowe w szczycie fasady są górą zamknięte łukiem pełnym. Balkon nadwieszony, konstrukcji stalowej z podestem z drewnianych desek. Balustrada jest ażurowa, złożona z metalowych elementów, kutych, o esowatym układzie. Otwór balkonu ujęty jest górą zwornikiem a ponad nim jest tarcza z herbem „Trąby Jordanów” - Miasta Dukli. Korpus budynku jest kubiczny, dwukondygnacyjny, bez cokołu, z poddaszem-strychem. Wieża trzykondygnacjowa, do wysokości piętra jest jakby wtopiona w naroże korpusu, wyżej sześcioboczna, wysmukłych proporcji, prawie równa wysokości kalenicy dachu. Wieża posiada cokół boniowany prostokątnymi płytami wykonanymi z ciosów piaskowca a zakończona jest blankami, których prostokątne płyciny zdobią pięciolistne rozetki.

           Trzecią kondygnację ratusza tworzy ściana parawanowa szczytu dachu, na osi ze zwieńczeniem schodkowym. Naroża ujęte są sześciobocznymi wieżyczkami, u dołu ze wspornikami a górą zakończone profilowaniem, z blankami osłoniętymi daszkami stożkowatymi z iglicami. Gzyms wieńczący jest profilowany i pośrodku przerwany otworem drzwiowym z części strychu; boczne otwory okienne doświetlające poddasze znajdują się w płycinach, powstałych z pionowych podziałów na prostokątne, wąskie płyciny. Podcień o kolumnach z ozdobnie rozwiązanymi głowicami w formie liści akantu, dołem ujęte są profilowanym wałeczkiem, górą przechodzą w płytę kwadratowego kształtu.

           W czasie II wojny światowej ratusz uległ zniszczeniu. Po 1945 roku naprawiono zniszczone elementy więźby dachowej i pokrycia dachu, odnowiono elewację. Przez wiele lat ratusz był siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury, później stał się własnością prywatną, jest w rękach rodziny Tarnowskich.

źródła:

Dukla-opinia historyczno-urbanistyczna, opracował  Tur J., 1969

Kozakiewicz L., Kubiak L.: Dukla - Studium historyczno-urbanistyczne do zagospodarowania przestrzennego miasta, Warszawa1964

Krosno, Dukla i okolice, Red.Śnieżyńska-Stolot E., Stolot F.: Warszawa 1977

Prek K.: Czasy i ludzie, Wrocław 1959

 

Komentarze obsługiwane przez CComment