Dzisiejsza data:

Ratusz w Głogowie Małopolskim

Rynek 1

           Miasteczko położone w Kotlinie Sandomierskiej z otaczającą go gminą zalicza się do najpiękniejszych zakątków powiatu rzeszowskiego i Podkarpacia. Głogów Małopolski otaczają rozległe masywy leśne, miejsca o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych, znajdują się tu ciekawe obiekty zabytkowe. Zachował się renesansowy układ urbanistyczny miasta z bardzo dużym rynkiem (146 m na 130 m), jednym z większych w kraju. Z czterech naroży rynku wychodzą po dwie wąskie uliczki. W pobliżu rynku zachowała się architektura małomiasteczkowa - znajduje się tu ponad 150 parterowych domów (z XIX i XX wieku). Malowniczo wyglądają niskie, przysadziste kamieniczki ulokowane wzdłuż ulic wiodących na zachód i na wschód. Można też dostrzec obiekty współczesne, wkomponowane w zabytkowy krajobraz - warto zobaczyć tę subtelna mieszankę. Pierwotny ratusz istniał już w 1635 roku i był drewnianą budowlą ufundowaną przez Ligęzę. Następny ratusz – murowany - wzniesiono w połowie XVIII wieku z fundacji Urszuli z Branickich Lubomirskiej. Budynek był wielokrotnie przebudowywany – w 1882, 1908/1909, 1926/1929. W czasie II wojny światowej, w 1943 roku spalony. W 1950 roku został odbudowany. Przez wielokrotne przebudowy utracił swoje cechy stylowe.

           Obecny ratusz usytuowany jest pośrodku Rynku, częścią frontową zwrócony na południe. Murowany z cegły, otynkowany, kryty blachą, na planie zbliżonym do kwadratu (19,50 m na 17,50 m) o nieregularnym rozkładzie wnętrza, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 341 m2.

      

Budynek jest jednopiętrowy, kryty dachem czterospadowym z czworoboczną wieżą zegarową pośrodku dachu. Obecna wieża ratusza to w rzeczywistości cztery wysokie kominy, które później połączono murowanymi ściankami i nakryto hełmem. Na osi wejścia głównego trójkątny przyczółek, w tympanonie którego dekoracyjny kartusz i daty: 1635 i 1929. Wejście sklepione łukiem.

Przed nim schody dwustronne, jednobiegowe z balustradką. 

            Obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy Głogów Małopolski.

źródła:

Borkowski R: Dzieje Głogowa Małopolskiego, Głogów Młp. 2018

Wokół głogowskiego rynku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

 

Komentarze obsługiwane przez CComment