Dzisiejsza data:

Skansen w Kolbuszowej

Piękna nasza Polska cała,

Piękna, żyzna i niemała,

Wiele krain, wiele ludów,

Wiele stolic, wiele cudów.

               Wincenty Pol  1830 r.

           Zabytki przeszłości i przyroda w naszym kraju nie są rozłożone równomiernie, ale w praktyce nie ma miejsc, w których nie warto byłoby zatrzymać się, podziwiać,zachwycać...gdzie czas zatrzymał się w miejscu..Pośród lasów, łąk, stawów i pól uprawnych znajduje się Park Etnograficzny - Skansen w Kolbuszowej, a w nim malownicza wieś z przełomu XIX i XX wieku. Skansen zajmuje powierzchnię około 30 ha i składa się z 2 sektorów: lasowiackiego i rzeszowskiego. Każdy z nich odwzorowuje tradycyjną zabudowę dawnej wsi z elementami charakterystycznymi dla danej grupy etnograficznej. Zgromadzono ponad 80 obiektów architektury drewnianej i prawie 16 tysięcy zabytków ruchomych, prezentujących dorobek kulturowy Lasowiaków i Rzeszowiaków oraz podkreślających wyjątkowość ziemi kolbuszowskiej. Do ciekawych obiektów należy okazały kościół pw. św. Marka Ewangelisty o konstrukcji zrębowej, jednonawowy z 1840 roku. W czerwcu 2010 roku drewniany kościół został rozebrany a następnie przewieziony z Rzochowa do Kolbuszowej. Tam konserwatorzy złożyli konstrukcję i poddali pracom konserwatorskim. Na szczególną uwagę zasługują między innymi imponujący spichlerz pochodzący z 1784 roku, młyn wodny z 1897 roku i remiza strażacka z 1877 roku. Można podziwiać zespół wiatraków, olejarnię, pasiekę, stodoły, kuźnię, budynek szkoły i karczmy wiejskiej.

           Zaglądając do wnętrz chałup, zobaczymy przedmioty codziennego użytku, narzędzia a nawet całe warsztaty, takie jak chociażby pracownie tkacza czy szewca. Na ścianach wiszą ozdobne makatki, pająki, różnego rodzaju ozdoby do zawieszania - najczęściej wykonane z bibuły, rzeźby pełne i płaskorzeźby drewniane i ceramiczne.

            W skansenie organizowane jest wiele imprez plenerowych, z których najważniejszą i najpopularniejszą są od 1997 roku Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków. Podczas spotkań w skansenie mają miejsce pokazy dawnych prac, rzemiosła, rękodzieła a także występy kapel ludowych, zespołów obrzędowych oraz znakomitych artystów folkowych. Prowadzone są różne formy działań edukacyjnych - z dziećmi, młodzieżą i rozmaitymi grupami dorosłych.

           Przybywających tu turystów urzeka najbliższe otoczenie dawnych zabudowań: leśne zagajniki, przydomowe ogródki, zieleń oddzielająca sąsiednie zagrody. Uroku dodaje 4 ha staw hodowlany i leniwie przepływający przez teren skansenu potok Brzezówka. To wszystko pozwala poznać świat, którego już nie ma ...

źródła:

Przewodnik-Skansen w Kolbuszowej, Kolbuszowa 2003, wyd. uzupelnione

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Biuletyn Jubileuszowy, Red.J.Bardan, K.Dypa, Kolbuszowa 2009

Skansen w Kolbuszowej-przewodnik, W.Dragan, Kolbuszowa 1995

Przewodnik po Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Kolbuszowa 2009

Komentarze obsługiwane przez CComment