Dzisiejsza data:

Dzwonnica

           pochodzi z 2. połowy XVIII wieku. Jest murowana z kamienia i otynkowana, piętrowa, na rzucie kwadratu. Kondygnacje oddzielone są gzymsem, podziały ramowe, otwory arkadowe. Dach namiotowy. Obok stoją dwie kamienne, barokowe rzeźby świętych Antoniego i Franciszka, znajdujące się wcześniej na szczycie fasady.

Komentarze obsługiwane przez CComment