Dzisiejsza data:

źródła

1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III, z. 11 – powiat sandomierski, Warszawa 1962

2. Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w., red. M. Walicki, Warszawa 1971

Komentarze obsługiwane przez CComment