Dzisiejsza data:

Dzwonnica

Jest kwadratowa, dwukondygnacyjna, z podziałami pilastrowymi. W jej przyziemiu mieści się kruchta sklepiona kolebkowo, z ramowymi stiukami. Na piętrze od strony północnej jest balkon z późnobarokową kratą, ozdobioną emblematami franciszkańskimi. Gzyms koronujący jest profilowany, dach namiotowy. W wewnętrznej, południowej ścianie dzwonnicy znajduje się portal z 1. połowy XVII wieku, wiodący do nieistniejącej kruchty. Ponad nim prostokątne obramienie wnęki lub zamurowanego otworu.

Kościół otacza mur z bramką od północy. Jest ona późnobarokowa, kamienna, z rzeźbami świętych z około połowy XVIII wieku.

Na cmentarzu przykościelnym stoi kamienna figura - późnobarokowa rzeźba NMP Niepokalanego Poczęcia na kolumnie z obłoków i rokokowym postumencie (2. połowie XVIII wieku).

Komentarze obsługiwane przez CComment